Truyện của Xuzuka

Đăng bởi: Xuzuka

1183 - 10 - 2

Phật nói: Kiếp trước năm trăm thứ ngoái đầu nhìn lại, mới đổi đến kiếp này gặp thoáng qua. Như

Đăng bởi: Xuzuka

2128 - 37 - 4

Một cây là lớn lên ở thư viện trung trăm năm cây đào yêu, một cái là tiểu thư khuê

Đăng bởi: Xuzuka

1363 - 19 - 1

Phủ trọng sinh, mỗi ngày đùa giỡn đùa giỡn nha hoàn, khiêu khích khiêu khích thanh lâu mỹ nữ, nhật

Đăng bởi: Xuzuka

4288 - 75 - 1

Văn án: Tao ngộ bạn gái phản bội Triệu Tử tĩnh tới rồi cổ đại biến thành nam ' Triệu

Đăng bởi: Xuzuka

1780 - 22 - 1

Ta ái nữ nhân gả cho người khác, ta lại bất lực, rốt cuộc trời cao làm ta biến thành

Đăng bởi: Xuzuka

4639 - 62 - 1

Bạch thần ở chính mình cho rằng mệnh định người kết hôn ngày đó lựa chọn từ bỏ sinh mệnh,

Đăng bởi: Xuzuka

3921 - 50 - 1

Ở nam tôn nữ ti gia đình, ta chịu đủ rồi đương vật hi sinh! Ở cuối cùng một khắc, ta

Đăng bởi: Xuzuka

1797 - 23 - 3

Văn án Ta nói cho xuyên qua đại thần ta tưởng xuyên Dino đi phiêu nhị tước. Hắn đồng ý. Chính là! Ta

Đăng bởi: Xuzuka

1975 - 26 - 2

Lõi đời nữ tử xuyên qua thành bi thôi nam đồng, nhiều lần rèn luyện, chung thành tuyệt đại cao