The Strongest Evil God An Mung

Vì truyện của tác đã được top 1 hành động nên tác rất vui nên làm một kỷ niệm để mọi người biết rõ về tác hơn.

Các bác có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì nếu nó nắm trong phạm vi hiểu biết của tác.

Thế nha

loading...