Chiến Ca! Đệ Đệ ... Yêu Anh

Đăng bởi: TieuPhanB09

Cập nhật: 27-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện được viết theo sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực nhân vật Thể loại: Đam mỹ: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ___Có ngọt sủng, ngược nhẹ, kết HE, H thì chưa biết(tùy cơ mà viết)___ Vì tác giả còn nhỏ tuổi, cũng là lần đầu viết truyện, ngôn từ dùng không hay lắm, sẽ còn có nhiều sai sót, mong các vị tỷ tỷ, ca ca thông cảm. Xin giúp đỡ ^_^

Danh sách chương: