Góc quằn Identity V

Đăng bởi: hyhyvy

Cập nhật: 22-10-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chỉ đơn giản là một góc nhỏ với mấy câu truyện lặt vặt~ Chủ yếu JackNaib là chính Ăn được hầu hết tất cả cp trừ Hunt X hunt, Sur X Hunt và một số cp khác P/s: Nếu ai không thích thì xin né né ra nhé Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả nên nghiêm cấm việc mang hay chia sẻ truyện đi nơi khác dưới mọi hình thức

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: