[Identity V] Cảm Xác Khi Yêu Là Gì ?

Đăng bởi: WakaiChan

Cập nhật: 06-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây là truyện có tranh và chữ :)) Đây là chuyện đầu tiên của WakaiChan nên xin thông cảm nếu có ghi sai chính tả hay viết truyện ko hay Ship : Naib x Jack Eli X Huster Aesop x Joseph Mike x Norton Còn nhiều nhưng lười viết

Danh sách chương: