(lichaeng) Do You Know I Love U ?

Giới thiệu truyện:

Truyện 🔞 Hơi tục ! Ngọt, ngược có hết nhaa☺️ Chaeng auto thụ nha mọi người. Tôi là Park Chaeyoung, học sinh lớp 11B và thích ăn xoài, tôi ghét bơ, loại rau củ đó. Tôi đang crush 1 người khối trên là tiền bối của tôi là LaLisa Manoban.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: