Mạt Thế Xâm Nhập 末世入侵 - Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Mạt Thế Xâm Nhập 末世入侵 Tác giả: Nam Qua Lão Yêu 南瓜老妖 Edit: Thiên Vân Beta: Trangki Thể loại: Đam mỹ, mạt thế, dị năng, cường cường, 1×1. Tình trạng bản raw: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2143950 Edit/Beta by: https://tuongtucac.wordpress.com ________________________________________ 【 Bản Reup đã được sự chấp nhận của nhà edit. Xin đừng repost/edit khi chưa xin phép. Đừng quên ủng hộ các editor và beta-er bằng cách like/share các tác phẩm của họ! 】 【 Permission was granted by the editor and beta-er to repost. Please do not repost/edit without permission but sharing this post is welcomed. Don't forget to support the editor(s) and beta-er(s) by like/share their work!】

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: