Mặt trăng và Máu

Đăng bởi: vennroylde

Cập nhật: 29-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mặt trăng thì thầm vào tai tôi những lời nói ngon ngọt. Nhưng khi tôi nhìn thấy Máu thì tất cả đã tàn.

Danh sách chương: