Pink

Đăng bởi: -soorie

Cập nhật: 29-11-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

You are the cutest girl that I've never met before... ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Em là cô nàng đáng yêu nhất mà anh chưa từng thấy trước đây ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Nơi ban phát cẩu lương với bạn trai của cậu đó ! Đặt Request về người bạn trai của cậu và để lấy những mẩu truyện thật dễ thương nào ~ Tình trạng : Mở #Rie

Danh sách chương: