The Revenge Of The Last Seraph {Tạm Drop}

Giới thiệu truyện:

Ngươi, một vị vua hay một kẻ dối trá hai mặt. Là một kẻ hủy diệt và khai sinh, có kẻ tôn ngươi là thánh thần, có kẻ tôn ngươi là ác quỷ. Ngươi, kẻ hủy diệt và khai sinh, kẻ mà vạn vật phải khiếp sợ. Kẻ đã được Chúa tạo ra đầu tiên, là Thiên Sứ bên cạnh chúa nhưng bị lưu đày thành một con Xích Long, nhưng sẽ ra sao nếu...Thiên Sứ cũng chính là con xích long ấy trả thù

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: