Tôi là ai?

Đăng bởi: gao_kame

Cập nhật: 09-07-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tôi là ai? 🐢 'chương' ngắn, siêu nhiên,... 🐢 ND: 🎵 " Tôi có một siêu năng lực là siêu thích anh ". 🎶 Đùa thôi!!!!!! --------------- Truyện dựa trên một câu chuyện có thật được tưởng tượng. Trân trọng! 🔞 Cấm người lớn dưới 16 tuổi. Đọc theo: - font : sans serif - cỡ chữ : 3 lần + chữ từ bé lên. - Màu: đen là tốt nhất. Do not copy Do not edit Tác phẩm thứ 4. Bắt đầu : 7-7-2019 Kết thúc:??? Gao.kame

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: