trăng đen

Giới thiệu truyện:

tôi thấy hình bóng mình vỡ tan dưới đôi mắt ấy; trăng đen chảy dài trên tấm lưng trần highest ranking: #9 in werewolf (6.8.2018) cover by Nineteenth @psayche

Danh sách chương: