Từ những cô cậu bé học sinh trở thanh những người trong thất kiếm

Đăng bởi: Ghytusuky

Cập nhật: 04-09-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện này là do mình tự nghĩ ra nếu hay các bạn có thể lấy nhưng phải hỏi ý kiến của mình , còn nếu ko hay và có những lỗi sai sót thì các bạn nhớ bảo mình nếu mình khắc phục được , thì mình sẽ khắc phục những lỗi sai đó

Danh sách chương: