Truyện của Alice_The_Black

Đăng bởi: Alice_The_Black

600 - 59 - 3

Phần II trước phần III và sau Phần I :>>>

JUDGETALE

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

2 - 0 - 1

Một Undertale AU được tạo nên bới toi ah>:3 Nghiêm cấm không mang truyện đi nơi khác nha :33

Creepypasta

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

38 - 9 - 4

Phần I trước Phần II và Phần III , mà teo bảo trước cả ba phần truyện.đều có khá nhiều

|Artbook|~

Writing

Đăng bởi: Alice_The_Black

81 - 5 - 5

Đừng vào hại mắt lắm đấy .