Truyện của Jin_Cruel

Đăng bởi: Jin_Cruel

157284 - 10064 - 46

--Title: EM KHÔNG CÔ ĐƠN --Author: Jin --Nhân vật: ( G- Dragon) Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri ( chính).

Đăng bởi: Jin_Cruel

13611 - 939 - 13

Titled: TIỀN HÔN HẬU ÁI- ĐỜI NÀY KHÔNG ĐỔI Author: Jin Witch Pair: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri Cưới trước yêu

Đăng bởi: Jin_Cruel

77431 - 4419 - 18

-- Title: HÔN NHÂN TƯ MẬT, TỔNG TÀI SỦNG VỢ TẬN TRỜI -- Author: Jin -- Nhân vật: Kwon Ji Yong,

Đăng bởi: Jin_Cruel

44184 - 3357 - 24

Title: ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Author: Jin Main couple: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri Type: Ngược, sủng, sạch -"Ji Yong,

Đăng bởi: Jin_Cruel

340 - 34 - 2

Đây là một câu chuyện ngọt như kẹo, thanh như bạc hà và đẹp như cầu vòng. Một câu chuyện

Đăng bởi: Jin_Cruel

61510 - 3365 - 18

Title: THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH Author: Jin Pairing: [GRI] Kwon JiYong và Lee Seung Ri -Ngược ít, hường phấn nhiều và vì là

Đăng bởi: Jin_Cruel

3006 - 305 - 5

Như lời hứa, đây là quà tạ lỗi. Au sẽ căn cứ vào thời gian mà các bạn comment để