Truyện của Jin_Cruel

Đăng bởi: Jin_Cruel

62982 - 3436 - 18

Title: THIÊN DUYÊN TIỀN ĐỊNH Author: Jin Pairing: [GRI] Kwon JiYong và Lee Seung Ri -Ngược ít, hường phấn nhiều và vì là

Đăng bởi: Jin_Cruel

161336 - 10352 - 46

--Title: EM KHÔNG CÔ ĐƠN --Author: Jin --Nhân vật: ( G- Dragon) Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri ( chính).

Đăng bởi: Jin_Cruel

3074 - 310 - 5

Như lời hứa, đây là quà tạ lỗi. Au sẽ căn cứ vào thời gian mà các bạn comment để

Đăng bởi: Jin_Cruel

14513 - 1009 - 13

Titled: TIỀN HÔN HẬU ÁI- ĐỜI NÀY KHÔNG ĐỔI Author: Jin Witch Pair: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri Cưới trước yêu

Đăng bởi: Jin_Cruel

79639 - 4464 - 18

-- Title: HÔN NHÂN TƯ MẬT, TỔNG TÀI SỦNG VỢ TẬN TRỜI -- Author: Jin -- Nhân vật: Kwon Ji Yong,

Đăng bởi: Jin_Cruel

45535 - 3502 - 24

Title: ĐẠI CA! XIN TRÁNH XA Author: Jin Main couple: Kwon Ji Yong x Lee Seung Ri Type: Ngược, sủng, sạch -"Ji Yong,

Đăng bởi: Jin_Cruel

469 - 56 - 3

Đây là một câu chuyện ngọt như kẹo, thanh như bạc hà và đẹp như cầu vòng. Một câu chuyện