Truyện của Lala_Nguyen9x

Đăng bởi: Lala_Nguyen9x

169336 - 8456 - 185

Tác giả:Sanh Lạc Lạc Thể loại: Mạt thế, Dị năng, Zombie, Hài hước, Sạch, Sủng, Ngọt, HE Edit: Tương Kỳ Nguồn: Cung Quang

Đăng bởi: Lala_Nguyen9x

120724 - 2457 - 123

Tác Giả: Phong Phong Nguồn + edit: tangthuvien (từ chương 1 - 123) Từ 124 đến hết: Lala Nguyễn Diệp Tiểu Đồng,

Đăng bởi: Lala_Nguyen9x

82964 - 1989 - 112

Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Thể loại: Hiện đại, Xuyên không (từ cổ đại đến hiện đại), Showbiz, Sạch, Sủng,

Đăng bởi: Lala_Nguyen9x

64633 - 2924 - 83

Bút ký xuyên qua của nữ phụ Tên convert: Xuyên việt chi nữ phối nghịch tập ký Tác giả: Ngốc Manh Ngốc

Đăng bởi: Lala_Nguyen9x

33630 - 1227 - 84

Tác giả: Đại Ôn Edit: Tịch Ngữ, Lạc Thần, Jang Bò, Phonggg Từ chương 85 trở đi: Lala Nguyễn Số chương: 113 Thế