Truyện của YvaneNguyen

Đăng bởi: YvaneNguyen

8071 - 81 - 67

Giống như phần 1 và phần 2, truyện được TRÍCH LỌC từ các truyện H nhé

Đăng bởi: YvaneNguyen

10949 - 523 - 55

Tác giả: Bích Vân Thiên Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái: Full Số chương: 52

Đăng bởi: YvaneNguyen

412 - 11 - 11

Tác giả: Nguyên Nhu Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Nàng không rõ vì sao cả nhà cũng

Đăng bởi: YvaneNguyen

12959 - 423 - 94

Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn Trạng

Đăng bởi: YvaneNguyen

13328 - 92 - 173

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng Nguồn: truyenfull.online Trạng thái: Hoàn thành Trong lúc đăng

Đăng bởi: YvaneNguyen

247 - 23 - 11

Tác giả: Chu Khinh Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại Nguồn: truyenfull.online Số chương: 10 chương Trạng thái: Hoàn thành Nhan Thủy Nhu vươn tay

Đăng bởi: YvaneNguyen

355 - 41 - 81

Tác giả: Hồi Sênh Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại, HE Nguồn: truyenfull.vn Thể loại: cổ đại, xuyên không, HE Độ dài:

Đăng bởi: YvaneNguyen

5829 - 177 - 113

Tác giả: Văn Nhất Nhất Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, Xuyên Không, Trọng Sinh Số chương: 107 chương + 5 phiên

Đăng bởi: YvaneNguyen

21696 - 338 - 161

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, ngọt sủng văn. Chương: 155 chương + 5 phiên ngoại Nguồn: Truyenfull.vn Trạng thái: Full Đời trước

Đăng bởi: YvaneNguyen

7984 - 251 - 187

Tác giả: Lệ Tiêu Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại Nguồn: truyenfull.online Trạng thái: Hoàn Thành Tịch Lan Vi vốn